artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie serwisu systemu monitoringu wizyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, monitoringu wewnętrznego oraz alarmowej instalacji przeciwpożarowej w Komendzie Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Komendy Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.