Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna34712
   Dane teleadresowe4474
   Dni i godziny pracy jednostki3265
   Kierownictwo3686
   Struktura Organizacyjna1931
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna325
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1917
   Kontrola ruchu drogowego1002
Akty Prawne
   Statut1099
   Ustawa1788
   Regulamin Organizacyjny981
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych820
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych1284
     Rok 2022121
     Rok 202111603
     Rok 20207888
     Rok 201911771
     Rok 20187669
     Rok 2017688
   Konkursy 886
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI748
     Rok 2019476
     Rok 2018695
     Rok 2017432
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY1295
     Rok 2020231
     Rok 2019776
     Rok 20182020
Inne
   Praca3751
     Nabór na stanowiska3443
    ›    Rok 20191233
    ›    Rok 20201641
   Przyjmowanie i załatwianie spraw3724
   Informacja o działalności1263
   Majątek747
   Budżet913
   Informacja o stanie mienia 798
   Sprzedaż426
     20201592
     2019241
     2018227
     2017621
   Kontrole755
     Kontrole zewnętrzne337
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim522
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza934
   Redakcja BIP719
   Dostępności w Straży Miejskiej 269
Łączna liczba odwiedzin:128739