Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna23933
   Dane teleadresowe3640
   Dni i godziny pracy jednostki2614
   Kierownictwo2943
   Struktura Organizacyjna1617
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna134
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1513
   Kontrola ruchu drogowego797
Akty Prawne
   Statut883
   Ustawa1494
   Regulamin Organizacyjny778
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych639
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych1039
     Rok 20214419
     Rok 20207803
     Rok 201911637
     Rok 20187575
     Rok 2017610
   Konkursy 735
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI576
     Rok 2019402
     Rok 2018578
     Rok 2017365
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY1102
     Rok 2020175
     Rok 2019306
     Rok 20181952
Inne
   Praca3041
     Nabór na stanowiska2854
    ›    Rok 20191100
    ›    Rok 20201366
   Przyjmowanie i załatwianie spraw3061
   Informacja o działalności1028
   Majątek587
   Budżet712
   Informacja o stanie mienia 632
   Sprzedaż284
     20201477
     2019186
     2018164
     2017539
   Kontrole587
     Kontrole zewnętrzne276
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim445
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza736
   Redakcja BIP551
   Dostępności w Straży Miejskiej 88
Łączna liczba odwiedzin:99973