Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna21271
   Dane teleadresowe3249
   Dni i godziny pracy jednostki2441
   Kierownictwo2721
   Struktura Organizacyjna1512
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna54
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1396
   Kontrola ruchu drogowego721
Akty Prawne
   Statut796
   Ustawa1388
   Regulamin Organizacyjny699
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych564
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych953
     Rok 20205927
     Rok 201911555
     Rok 20187513
     Rok 2017557
   Konkursy 666
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI517
     Rok 2019359
     Rok 2018526
     Rok 2017326
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY1010
     Rok 2020135
     Rok 2019262
     Rok 20181909
Inne
   Praca2804
     Nabór na stanowiska2538
    ›    Rok 20191018
    ›    Rok 20201166
   Przyjmowanie i załatwianie spraw2863
   Informacja o działalności910
   Majątek522
   Budżet653
   Informacja o stanie mienia 565
   Sprzedaż225
     20201386
     2019132
     2018123
     2017484
   Kontrole513
     Kontrole zewnętrzne241
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim391
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza659
   Redakcja BIP482
Łączna liczba odwiedzin:86702