Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna27709
   Dane teleadresowe3954
   Dni i godziny pracy jednostki2876
   Kierownictwo3243
   Struktura Organizacyjna1718
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna184
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1683
   Kontrola ruchu drogowego865
Akty Prawne
   Statut938
   Ustawa1603
   Regulamin Organizacyjny842
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych691
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych1106
     Rok 20219404
     Rok 20207831
     Rok 201911688
     Rok 20187609
     Rok 2017643
   Konkursy 789
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI631
     Rok 2019427
     Rok 2018637
     Rok 2017388
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY1160
     Rok 2020196
     Rok 2019739
     Rok 20181984
Inne
   Praca3300
     Nabór na stanowiska3090
    ›    Rok 20191158
    ›    Rok 20201482
   Przyjmowanie i załatwianie spraw3326
   Informacja o działalności1111
   Majątek635
   Budżet771
   Informacja o stanie mienia 679
   Sprzedaż326
     20201532
     2019206
     2018188
     2017571
   Kontrole637
     Kontrole zewnętrzne303
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim479
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza793
   Redakcja BIP600
   Dostępności w Straży Miejskiej 139
Łączna liczba odwiedzin:112864