Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna71867
   Dane teleadresowe5450
   Dni i godziny pracy jednostki3969
   Kierownictwo5182
   Struktura Organizacyjna2452
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna733
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 2398
   Kontrola ruchu drogowego1463
Akty Prawne
   Statut2972
   Ustawa2279
   Regulamin Organizacyjny1554
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych1276
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych2058
     Rok 202472
     Rok 2023259
     Rok 2022528
     Rok 202114550
     Rok 20208021
     Rok 201912047
     Rok 20187835
     Rok 2017828
   Konkursy 1130
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI1034
     Rok 2019597
     Rok 2018802
     Rok 2017541
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY1629
     Rok 2020346
     Rok 2019882
     Rok 20182144
Inne
   Praca4838
     Nabór na stanowiska4152
    ›    Rok 20191692
    ›    Rok 20202044
   Przyjmowanie i załatwianie spraw5432
   Informacja o działalności1780
   Majątek1145
   Budżet1199
   Informacja o stanie mienia 1142
   Sprzedaż800
     20201784
     2019348
     2018347
     2017855
   Kontrole1025
     Kontrole zewnętrzne476
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim735
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza1414
   Redakcja BIP985
   Dostępności w Straży Miejskiej 673
Łączna liczba odwiedzin:189764