Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna20032
   Dane teleadresowe3011
   Dni i godziny pracy jednostki2299
   Kierownictwo2524
   Struktura Organizacyjna1439
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna429
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1283
   Kontrola ruchu drogowego671
Akty Prawne
   Statut751
   Ustawa1310
   Regulamin Organizacyjny637
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych523
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych893
     Rok 20203938
     Rok 201911490
     Rok 20187479
     Rok 2017525
   Konkursy 619
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI456
     Rok 2019326
     Rok 2018494
     Rok 2017297
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY960
     Rok 2020111
     Rok 2019238
     Rok 20181883
Inne
   Praca2619
     Nabór na stanowiska2369
    ›    Rok 2019957
    ›    Rok 20201034
   Przyjmowanie i załatwianie spraw2721
   Informacja o działalności814
   Majątek480
   Budżet599
   Informacja o stanie mienia 517
   Sprzedaż186
     20201319
     2019101
     201895
     2017450
   Kontrole473
     Kontrole zewnętrzne213
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim352
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza610
   Redakcja BIP438
Łączna liczba odwiedzin:80965