artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w spawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.