artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/282/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w spawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w spawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.