artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - zakup analizatora do pomiaru zawartości alkoholu we krwi na potrzeby Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim