artykuł nr 1

UCHWAŁA NR X/188/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 czerwca 2011 r.w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim