artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2016