Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna20069
   Dane teleadresowe3026
   Dni i godziny pracy jednostki2304
   Kierownictwo2530
   Struktura Organizacyjna1443
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna433
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1288
   Kontrola ruchu drogowego675
Akty Prawne
   Statut754
   Ustawa1314
   Regulamin Organizacyjny643
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych526
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych898
     Rok 20204025
     Rok 201911495
     Rok 20187483
     Rok 2017530
   Konkursy 622
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI461
     Rok 2019328
     Rok 2018496
     Rok 2017299
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY969
     Rok 2020112
     Rok 2019239
     Rok 20181884
Inne
   Praca2626
     Nabór na stanowiska2373
    ›    Rok 2019962
    ›    Rok 20201037
   Przyjmowanie i załatwianie spraw2724
   Informacja o działalności821
   Majątek485
   Budżet604
   Informacja o stanie mienia 519
   Sprzedaż190
     20201322
     2019103
     201897
     2017453
   Kontrole476
     Kontrole zewnętrzne215
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim357
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza614
   Redakcja BIP441
Łączna liczba odwiedzin:81265