artykuł nr 1

Naprawa punktu kamerowego nr 12 (skrzyżowanie ulic Starowarszawskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim)