artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - na wykonanie serwisu systemu monitoringu wizyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego i monitoringu wewnętrznego w Komendzie Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Rozbudowy monitoringu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez uruchomienie punktów kamerowych PK-4.1 oraz PK-4.2

artykuł nr 3

Naprawa punktu kamerowego nr 12 (skrzyżowanie ulic Starowarszawskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim)