artykuł nr 1

Budżet

  BUDŻET na rok 2017 -  Plan wydatków  

1. Wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej    - 2 183 050,00 zł

2. Wydatki bieżące związane z działalnością jednostki -   406 250,00 zł

3. Monitoring miejski   -    46 100,00 zł

  Razem wydatki   - 2 635 400,00 zł