artykuł nr 1

Majątek

Struktura własnościowa

Mienie znajdujące się we władaniu Straży Miejskiej będącej jednostką organizacyjną stanowi własność miasta Piotrków Trybunalski

Majątek

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej obejmuje w szczególności:

  • mienie ruchome, w tym m. in.: pojazdy, urządzenia techniczne, urządzenia i wyposażenie biurowe, środki przymusu bezpośredniego, umundurowanie strażników, sprzęt i programy informatyczne.
  • środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim