główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN46106
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ11347
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 11347
   Dane teleadresowe 1636
   Dni i godziny pracy jednostki 1117
   Kierownictwo 1445
   Struktura Organizacyjna 964
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna 21
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 653
   Kontrola ruchu drogowego 428
Akty Prawne
   Statut 487
   Ustawa 1034
   Regulamin Organizacyjny 381
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 281
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 423
     Rok 2019 5135
     Rok 2018 7112
     Rok 2017 317
   Konkursy 363
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 161
     Rok 2019 56
     Rok 2018 324
     Rok 2017 183
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 575
     Rok 2019 43
     Rok 2018 1714
Inne
   Praca 1308
     Wolne stanowiska 1445
     Nabór na stanowiska 1326
    ›    Rok 2019 158
     Kwestionariusze i oświadczenia 448
     Regulamin naboru 456
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 1768
   Informacja o działalności 406
   Majątek 283
   Budżet 351
   Informacja o stanie mienia 297
   Sprzedaż 316
     2017 264
   Kontrole 211
     Kontrole zewnętrzne 90
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 152
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 376
   Redakcja BIP 251