główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN23204
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ6482
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 6482
   Dane teleadresowe 1018
   Dni i godziny pracy jednostki 546
   Kierownictwo 858
   Struktura Organizacyjna 615
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 425
   Kontrola ruchu drogowego 293
Akty Prawne
   Statut 365
   Ustawa 280
   Regulamin Organizacyjny 236
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 194
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 268
     Rok 2017 276
     Rok 2018 2839
   Konkursy 259
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 13
     Rok 2017 132
     Rok 2018 179
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 421
     Rok 2018 1628
Inne
   Praca 669
     Wolne stanowiska 794
     Nabór na stanowiska 731
     Kwestionariusze i oświadczenia 293
     Regulamin naboru 262
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 972
   Informacja o działalności 272
   Majątek 204
   Budżet 259
   Informacja o stanie mienia 214
   Sprzedaż 240
     2017 219
   Kontrole 91
     Kontrole zewnętrzne 54
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 103
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 305
   Redakcja BIP 195