główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN27071
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ7442
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 7442
   Dane teleadresowe 1189
   Dni i godziny pracy jednostki 655
   Kierownictwo 974
   Struktura Organizacyjna 684
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 451
   Kontrola ruchu drogowego 325
Akty Prawne
   Statut 396
   Ustawa 306
   Regulamin Organizacyjny 262
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 208
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 299
     Rok 2017 286
     Rok 2018 4266
   Konkursy 266
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 51
     Rok 2017 144
     Rok 2018 211
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 485
     Rok 2018 1646
Inne
   Praca 755
     Wolne stanowiska 889
     Nabór na stanowiska 813
     Kwestionariusze i oświadczenia 315
     Regulamin naboru 302
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 1138
   Informacja o działalności 297
   Majątek 220
   Budżet 287
   Informacja o stanie mienia 233
   Sprzedaż 252
     2017 223
   Kontrole 106
     Kontrole zewnętrzne 60
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 116
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 316
   Redakcja BIP 203