główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN73813
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ17778
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 17778
   Dane teleadresowe 2655
   Dni i godziny pracy jednostki 2082
   Kierownictwo 2259
   Struktura Organizacyjna 1290
Ochrona danych osobowych
   Klauzula informacyjna 310
Zadania i kompetencje
   Zadania i kompetencje Straży Miejskiej 1115
   Kontrola ruchu drogowego 596
Akty Prawne
   Statut 672
   Ustawa 1210
   Regulamin Organizacyjny 552
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 456
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 806
     Rok 2020 1115
     Rok 2019 11412
     Rok 2018 7351
     Rok 2017 458
   Konkursy 546
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 388
     Rok 2019 282
     Rok 2018 461
     Rok 2017 265
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 867
     Rok 2020 71
     Rok 2019 201
     Rok 2018 1846
Inne
   Praca 2198
     Wolne stanowiska 2186
     Nabór na stanowiska 2017
    ›    Rok 2019 815
     Kwestionariusze i oświadczenia 649
     Regulamin naboru 652
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 2511
   Informacja o działalności 692
   Majątek 420
   Budżet 532
   Informacja o stanie mienia 451
   Sprzedaż 126
     2020 1228
     2019 52
     2018 51
     2017 393
   Kontrole 408
     Kontrole zewnętrzne 180
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 299
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 537
   Redakcja BIP 372