główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-09-19 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo- administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
2. Data: 2018-09-19 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo- administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
3. Data: 2018-09-19 10:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo- administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
4. Data: 2018-09-19 10:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
5. Data: 2018-09-19 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
6. Data: 2018-09-19 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
7. Data: 2018-09-19 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
8. Data: 2018-09-19 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Konkursy > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: SM.S.231.3.2018 - Przebudowa części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
9. Data: 2018-06-25 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SM.S.231.3.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę części pomieszczeń piwnic dla potrzeb Straży Miejskiej w budynku biurowo- administracyjnym przy ul. słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz
10. Data: 2018-06-21 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji punktu kamerowego nr 13 przy Pl. Czarnieckiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Zbigniew Miśkiewicz